תודה על כל האהבה והתמיכה. מצא מורה אמיתי. אל תשב תחת מנהיג שקר. אתה מוכר על ידי החברה שבבעלותך.

 

הגיע הזמן להפסיק לדאוג לגבי מה שאנשים חושבים עליך. הגיע הזמן להפסיק להתעסק במה שאחרים אומרים עליך ובמה שהם אומרים על הכשרון שלך. אלוהים לא יברך אותך לפי מה שאנשים אחרים חושבים עליך. אלוהים יברך אותך על מה שאתה חושב על עצמך כילד נגאל של אלוהים.